Opublikowano

Mikołów 20/20 – U progu dorosłości

Cykl warsztatów interdyscyplinarnych dla mieszkańców Mikołowa i powiatu mikołowskiego. Z uwagi na obostrzenia związane ze światową pandemią Covid-19, w porozumieniu z grantodawcą – Miastem Mikołów, dostosowano przebieg działań zaplanowanych w ramach projektu w taki sposób, aby były one zgodne z panującymi w roku 2020 obostrzeniami epidemicznymi. Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia RP, część działań edukacyjnych i organizacyjnych związanych z projektem zrealizowano on-line, za pośrednictwem Internetu.

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem, prezentującym przebieg projektu: