Opublikowano

Społeczna herbaciarnia – dom z kulturą

Projekt na włączenie społeczne osób
wykluczonych z rynku pracy. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3. Rozwój
ekonomii społecznej w regionie. W chwili obecnej kontynuujemy projekt w nowym lokalu przy mikołowskim Rynku 2, W kamienicy Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie.